Tuesday, August 07, 2007

464 - Ashita no Joe (Nintendo Game Boy Advance)

- Game title: Ashita no Joe - Makkani Moeagare!
- Support: Nintendo Game Boy Advance
- Country: Japan
- Year: 2003
- Publisher: Konami
- Genre: Boxing

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:Game in motion:- Original work: Ashita no Joe
- Type: Japanese manga
- Status: 20 volumes
- Author: Tetsuya Chiba & Asao Takamori

No comments: