Wednesday, February 19, 2014

2813 - Kyojin no Hoshi (Mobile)

- Game title: Geki J Pachislot Kyojin no Hoshi Moko Hanagata
- Support: Mobile
- Country: Japan
- Year: 2013
- Publisher: Dorasu
- Genre: Slot machine

Introduction screenshot (from Google Play):Game screenshot (from Google Play):- Original work: Kyojin no Hoshi
- Type: Japanese manga
- Status: 19 volumes
- Author: Ikki Kajiwara & Noboru Kawasaki

No comments: