Sunday, July 03, 2011

2157 - Sora no Otoshimono (Nintendo DS)

- Game title: Sora no Otoshimono Forte - Dreamy Season
- Support: Nintendo DS
- Country: Japan
- Year: 2011
- Publisher: Kadokawa Shoten
- Genre: Adventure

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Sora no Otoshimono
- Type: Japanese manga
- Status: 12 volumes (ongoing)
- Author: Suu Minazuki

No comments: