Thursday, July 14, 2011

2175 - Seitokai no Ichizon (Nintendo DS)

- Game title: Seitokai no Ichizon - DS-suru Seitokai
- Support: Nintendo DS
- Country: Japan
- Year: 2010
- Publisher: Kadokawa Shoten
- Genre: Adventure

Introduction screenshot:Game screenshot:Game artwork:- Original work: Seitokai no Ichizon
- Type: Japanese novel
- Author: Sekina Aoi & Kira Inugami

No comments: